ЈОН (Ф-, ЦЛ-, Ца2 +, НО3-, НХ4 + итд.)

  • PF-2085 Online Ion Sensor

    ПФ-2085 Онлајн јонски сензор

    ПФ-2085 композитна електрода на мрежи са хлоровим монокристалним филмом, прстенастом течном површином од ПТФЕ и чврстим електролитом сложена је са притиском, заштитом од загађења и другим карактеристикама. Широко се користи у полупроводничким материјалима, материјалима за сунчеву енергију, металуршкој индустрији, галванизацији која садржи флуор итд. Контрола процеса пречишћавања отпадних вода у индустрији, поље праћења емисија.

  • PFG-3085 Online Ion Analyzer

    ПФГ-3085 мрежни анализатор јона

    Широко се користи у индустријским мерењима температуре и јона, као што су пречишћавање отпадних вода, надзор животне средине, фабрика галванских плоча итд.